logo GerritsenOpleidingen

Gerritsen Opleidingen

Geja Gerritsen

De van der Schuerenmarke 24
8016 MA Zwolle

038-4605560

info@gerritsenopleidingen.nl
http://www.gerritsenopleidingen.nl

Gerritsen Opleidingen is bereikbaar per mail en telefoon (antwoordapparaat). U ontvangt binnen drie werkdagen bericht terug.

IBAN NL 86 SNSB 091.33.39.164 t.n.v. Gerritsen Opleidingen, Zwolle

Kamer van Koophandel: 05082755

Erkenning CRKBO

Gerritsen Opleidingen staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een geregistreerde instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving volgens de Europese richtlijn. De inschrijving volgt vanuit een audit gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Vereniging voor Opleidingsinstituten voor informatica (VOI). Uitgangspunten daarbij zijn zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Aangesloten bij de branchevereniging VTC (Vereniging voor Typen op de Computer).

De Vereniging voor Typen op de Computer is gevestigd te Voorthuizen en bestaat uit docenten die opleiden en examineren volgens het 10-vinger-blind-systeem.

Klik hier voor de algemene voorwaarden!

Klik hier voor de klachtenprocedure!