logo GerritsenOpleidingen

Wie zijn wij...

Gerritsen Opleidingen is een klein bedrijf en ECDL gecertificeerd. ECDL is de afkorting van European Computer Driving Licence, oftewel het Europees Computer Rijbewijs. Buiten Europa bekend als International Computer Driving Licence (ICDL). ECDL bevordert de computerkennis en verhoogt het kennisniveau van IT.

Geja Gerritsen heeft ruim 20 jaar ervaring met het verzorgen van typelessen (toetsenbordvaardigheid), zowel voor kinderen als volwassenen en in het geven van lessen administratief medewerker aan volwassenen (windows, word, excel, powerpoint, Nederlands en kantoorpraktijk)

Er wordt gewerkt in kleine groepen waardoor er goede persoonlijke begeleiding is. Terugkoppeling vindt plaats door het gebruik van vorderingenrapporten of persoonlijk contact. Doordat wij een klein bedrijf zijn kunnen wij gemakkelijker inspelen op uw vragen en wensen.

De opleidingen worden gegeven in een straal van 45-50 kilometer rondom Zwolle.

Erkenning CRKBO

Gerritsen Opleidingen staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een geregistreerde instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving volgens de Europese richtlijn. De inschrijving volgt vanuit een audit gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Vereniging voor Opleidingsinstituten voor informatica (VOI). Uitgangspunten daarbij zijn zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.