logo GerritsenOpleidingen

Examen

De opleiding “typen op de computer” bestaat uit 12 lessen, waarbij in les 12 het examen wordt afgenomen. Tijdens het examen worden er drie testjes afgenomen. De deelnemers krijgen tien minuten voor het overtypen van een tekst. Aan het eind van elke test wordt het aantal aanslagen genoteerd.

Als voorbereiding op het examen wordt in les 11 een proefexamen afgenomen. Dit werkt op dezelfde manier als het examen en neemt de druk van het examen wat weg. De testen zijn overigens te vergelijken met de 10-minutentesten die tijdens de andere lessen worden gemaakt.

Mocht het examen niet positief worden afgerond, dan heeft de cursist recht op eenmaal gratis herexamen. Voorwaarde is dat er wel regelmatig geoefend en huiswerk is ingeleverd. Gerritsen Opleidingen bepaalt of het huiswerk voldoende is.

Daarnaast biedt Gerritsen Opleidingen de mogelijkheid op een later tijdstip een deel van de cursus nogmaals te volgen tegen gereduceerde kosten of tegen geringe kosten een proefexamen en herexamen te doen. De tarieven hiervan kunnen worden opgevraagd.

Diploma of Certificaat met minder dan 1% fouten.

Diploma Goud:
Uiteraard is het behalen van het diploma Goud een geweldige prestatie. Hiervoor wordt een toetsenbordvaardigheid verlangd van 130 of meer aanslagen per minuut.

Diploma Zilver:
Bij een toetsenbordvaardigheid van 115 tot 130 aanslagen per minuut, behaalt uw kind het diploma Zilver.

Diploma:
Het eindresultaat garandeert dat uw kind capabel is minimaal 100 aanslagen per minuut te typen. Bij het bereiken van dit resultaat krijgt uw kind het waardevolle diploma "Typen op de Computer 10-vingers-blind-methode".

Certificaat:
Bij een toetsenbordvaardigheid van 65 tot 100 aanslagen per minuut.

Dyslexie:
In geval van dyslexie, bij overleg van een kopie dyslexieverklaring geldt een aangepaste normering van 65 aanslagen per minuut.