logo GerritsenOpleidingen

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over Gerritsen Opleidingen dan kunt u een klacht indienen.

  • U dient uw klacht schriftelijk in, dit kan zijn per brief op per e-mail.
  • De klacht worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het adres van de klager, naam van de cursist en de dagtekening.
  • U ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw klacht.
  • De klacht wordt binnen zeven dagen in behandeling worden genomen.
  • Mocht blijken dat de klacht niet (direct) opgelost kan worden, dan wordt deze voorgelegd aan de klachtencommissie VTC Nederland.
  • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met de datum van voorlegging aan de klachtencommissie VTC Nederland.
  • Uiterlijk vier weken na de schriftelijke bevestiging van voorlegging aan de klachtencommissie wordt u ge´nformeerd over het resultaat.
  • Registratie van de ingediende klacht omvat een bewaartermijn van 7 jaar na bevestiging van afhandeling.

Gerritsen Opleidingen
t.a.v. G. Gerritsen-van Breda
De van der Schuerenmarke 24
8016 MA Zwolle
info@gerritsenopleidingen.nl